Incidentmeldingen

donderdag, 30 juni 2022

Als IGO staan we voor optimale zorg in onze regio. De zwangere met haar partner en hun (ongeboren) kind staan centraal in alles wat wij doen. Om de optimale zorg te kunnen blijven verlenen, richten wij ons steeds op kwaliteitsverbetering en innovatie.

Een van de onderdelen binnen het kwaliteitssysteem is een IGO-breed incidentmeldsysteem. Zo’n systeem geeft de mogelijkheid om te melden over alle incidenten die nu in de eigen organisaties worden gemeld, maar ook over incidenten met betrekking tot overdrachten en samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines binnen de IGO. Het systematisch signaleren, melden, analyseren, herstellen, opvolgen en het inzetten van concrete verbeteracties kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van zorg en een betere samenwerking tussen zorgverleners en organisaties.

Fouten maken is menselijk en meestal is er sprake van een veelheid aan factoren waardoor een fout kan ontstaan. Het melden van incidenten is bedoeld om te leren en te verbeteren, niet om te wijzen en te veroordelen. Het helpt de zorg verder te verbeteren en ook de kans op herhaling te voorkomen. Zie het als een middel om met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit van zorg!

Wanneer is dan sprake van een incident dat je moet melden? Een incident is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden.

Alle (bijna-)incidenten meld je in Zenya. Bijvoorbeeld wanneer een verloskundige geen brief heeft ontvangen van een patiënt die voor een consult is gestuurd, of een kraamverzorgende die een overdracht mist. Maar ook een incomplete partusbrief of een slecht bereikbare collega zijn (bijna-)incidenten die gemeld worden.

Hoe je moet melden, staat beschreven in de werkinstructie. Klik op onderstaande button.