Welkom » Over IJmond Geboortezorg

Over IJmond Geboortezorg

Wie zijn wij?

Wij zijn IJmond Geboortezorg. Alle zorg rondom zwanger worden, zwanger zijn, bevallen, de kraamtijd en de verandering naar ouderschap verzorgen we vanuit één samenwerkende organisatie. Ook bieden we zorg bij het (nog) niet zwanger worden.

In IJmond Geboortezorg werken verloskundige praktijken, het Rode Kruis Ziekenhuis en twee kraamzorgbureaus samen en stemmen alle zorg met elkaar af. We kennen elkaar goed en hebben volledig vertrouwen in elkaar. Zo kunnen we de zorg die we jou bieden heel goed regelen, zowel onderling als met jou.

Waar staan we voor?

Wij gaan voor optimale zorg in onze regio.

Iedere vrouw en haar omgeving heeft altijd recht op passende zorg en elke pasgeborene moet maximaal ondersteund worden voor een gezonde start van het leven. Om de optimale zorg te kunnen blijven verlenen, richten wij ons steeds op kwaliteitsverbetering en innovatie

De (aanstaande) zwangere met haar partner en hun (ongeboren) kind staan centraal in alles wat wij doen.

Wij hebben daarbij aandacht voor zowel het fysieke, het medische, het psychische, als het sociale welbevinden. Daarbij ligt de focus op preventie in alle facetten van de zorg en de autonomie van de zwangere. Jij en je partner worden betrokken en gestimuleerd in het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het zorgproces en we streven naar gezamenlijke besluitvorming.

Wat doen wij?

Je kunt bij ons terecht voor alle zorg rondom zwanger willen worden, zwangerschap en geboorte.
We stemmen onderling en in overleg met jou af bij wie je aan het beste adres bent voor je zorg. Waar mogelijk en gewenst zullen we de zorg zo dicht mogelijk bij huis leveren of zelfs bij je thuis. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat er medische zorg nodig is die we thuis of in de wijk niet kunnen geven dan is alles voorhanden in het Rode Kruis Ziekenhuis. Het kan ook voorkomen dat je jouw zorg deels thuis en deels in het ziekenhuis ontvangt. We doen alles zoveel mogelijk in overleg met jou.

Waarom doen wij het samen?
Wij werken vanaf 2017 nog nauwer met elkaar samen dan ooit tevoren. Het voordeel van zo’n intensieve samenwerking is dat alle professionals die zorg geven én al onze cliënten en patiënten goed weten waar ze aan toe zijn. We werken volgens de hoogste standaarden en spreken elkaar vaak dagelijks. Zo zorgen we voor duidelijkheid en streven we naar de beste zorg voor iedereen!