Privacybeleid

Privacy statement

In deze verklaring (privacy statement) leggen wij uit hoe wij vanuit deze website omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacy statement duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit welke rechten je daarbij hebt. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Algemeen
IJmond Geboortezorg verzamelt op de website ijmondgeboortezorg.nl persoonsgegevens. In deze verklaring geven we aan, om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die je hebt in het kader van deze gegevensverwerking.
IJmond Geboortezorg, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk en bereikbaar via ons contactformulier.

Doel gegevensverzameling
Het doel van gegevensverwerking is drieledig:
Het eerste doel is het beantwoorden van mailberichten via het contactformulier. De informatie die je invult op het formulier komt terecht bij IJmond Geboortezorg en je persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je mail te beantwoorden. 

Het tweede doel is van toepassing wanneer je, op uitnodiging van je zorgverlener, gevraagd wordt het geboorteplan in te vullen. De gegevens die je invult worden na verzending direct naar je zorgverlener waar je onder behandeling bent gestuurd via beveiligde mail. Deze gegevens worden niet bewaard op de website van IJmond Geboortezorg.

Daarnaast worden algemene bezoekersgegevens op de website ijmondgeboortezorg.nl bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te zetten.

Bewaartermijn
Je gegevens (naam, e-mailadres en bericht) worden bewaard tot en met de beantwoording van je bericht door een medewerker van IJmond Geboortezorg of een door IJmond Geboortezorg ingehuurde ondersteuning. Na beantwoording word je bericht binnen een half jaar verwijderd.

Cookies
De website ijmondgeboortezorg.nl maakt alleen gebruik van (noodzakelijke) functionele en analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgt IJmond Geboortezorg inzicht in het gebruik van de website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kan de website geoptimaliseerd worden, waardoor jouw gebruikerservaring verbeterd kan worden.

Beveiliging

IJmond Geboortezorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en encryptie voor een versleutelde communicatie tussen onze website en onze bezoekers. Daarnaast zijn passende fysieke- en logische toegangsbeveiligingsmaatregelen genomen. 

Verstrekken gegevens aan derden
IJmond Geboortezorg verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Rechten
Je hebt het recht IJmond Geboortezorg om inzage van je persoonsgegevens te verzoeken. Indien de informatie onjuist is, kan je IJmond Geboortezorg verzoeken deze te rectificeren, te wissen of te beperken. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Dergelijke verzoeken om uitoefening van je rechten kan je per e-mail richten aan IJmond Geboortezorg: info@ijmondgeboortezorg.nl.
Wij verifiëren daarbij of wij daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben. Bij gebrek aan verificatiemogelijkheden kunnen wij geen informatie vrijgeven. 

Klachten, vragen en verbetersuggesties
Als je klachten, vragen of verbetersuggesties hebt omtrent de gegevensverwerking op de website van IJmond Geboortezorg, laat dit ons dan weten via het contactformilier
Daarnaast heb je ook het recht om een klacht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacybeleid van derden
Deze Privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. IJmond Geboortezorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. IJmond Geboortezorg adviseert daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen
Deze privacy statement kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacy statement is steeds te vinden op de website. IJmond Geboortezorg adviseert dan ook deze privacy statement regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan IJmond Geboortezorg verstrekt.

Vragen
We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande.
IJmond Geboortezorg
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

  

Versie december 2020, IJmond Geboortezorg, alle rechten voorbehouden.