Geel zien van de baby

Betreft: Informatie voor ouders over geel-zien van de baby in regio IJmond.

De meeste baby’s worden enkele dagen na de geboorte een beetje geel. Dit is heel normaal en komt doordat de afbraakstof (bilirubine) uit het bloed in de huid van je baby terecht komt. Meestal kan dat geen kwaad en gaat het geel-zien binnen enkele dagen vanzelf over. Indien de hoeveelheid bilirubine in het bloed veel te hoog wordt en de baby niet de juiste therapie krijgt kunnen er problemen ontstaan voor de baby. Indien de waarde in het bloed hoog is, wordt de baby door de kinderartsen in het Rode Kruis Ziekenhuis behandeld met lichttherapie. In ernstigere gevallen is er soms een bloedtransfusie nodig.

Vroeger werd het geel-zien van de baby alleen ‘op het oog’ beoordeeld door de kraamverzorgende en verloskundige. Helaas is dat soms onvoldoende betrouwbaar. Sinds een aantal jaar wordt bij alle kinderen in de regio IJmond op de 3e, 4e of 5e dag na de geboorte het bilirubinegehalte gemeten door de verloskundige tijdens de visite. Dit gebeurt met een bilirubinemeter, die op het voorhoofd of het borstbeen van je baby geplaatst wordt. Door middel van 3 licht flitsjes wordt er een schatting gegeven van de bilirubinewaarde in het bloed. Als deze te hoog of op de grens is, verwijst jullie verloskundige jou en je baby door voor bloedafname in het laboratorium in het RKZ.

Door deze extra meting in de kraamweek zorgen we ervoor dat ieder kind met een te hoge bilirubinewaarde in het bloed op tijd de juiste zorg krijgt.

Het laten doen van deze screening bij je baby in de kraamweek is je keuze.

 

Versie: 16 januari 2023