Update Kansrijke Start december

woensdag, 21 december 2022

Bijeenkomst Landelijke Coalitie Kansrijke Start​
Op 31 oktober waren Rigtje en Francine uitgenodigd voor een bijeenkomst van de landelijke Coalitie Kansrijke Start. In deze coalitie zijn diverse professionals afgevaardigd uit het medische en sociale domein. Denk aan wethouders, beleidsmedewerkers van de gemeenten, zorgverleners zoals gynaecologen, verloskundigen en doktersassistenten, Pharos, CPZ en zorgverzekeraars. Het thema van deze avond was: van elkaar leren over regionale samenwerking. Uit verschillende regio’s werden praktijkvoorbeelden gedeeld tijdens een podiumsessie. Hierbij heeft Francine gesproken over ‘onze’ coördinator sociale verloskunde en hoe we hiertoe gekomen zijn. Daarnaast werd er gesproken over hoe regionale samenwerking duurzaam te financieren is. Aan verschillende tafels werd met verschillende zorg- en hulpverleners gesproken over successen en uitdagingen binnen de regionale samenwerkingsverbanden van Kansrijke Start. Onze aanpak met de coördinator sociale verloskunde trok veel belangstelling. Binnenkort gaan we met de werkgroep en CPZ hierover verder in gesprek.

Kansrijke Start in 2023
Naast het succes van de functie coördinator sociale verloskunde willen wij als werkgroep Kansrijke Start ons in 2023 nog meer gaan richten op samenwerking met andere partijen die betrokken zijn bij de eerste duizend dagen. Zo heeft Rigtje al mooie gesprekken gevoerd met de projectmedewerkers van Nu niet zwanger (GGD). Wist je dat zij zorgprofessionals trainen om keuze gesprekken te voeren met vrouwen die twijfelen over een zwangerschap? Daarbij hebben ze ook de mogelijkheid om anticonceptie te vergoeden. Dit is de afgelopen week nog ingezet voor een mevrouw met weinig financiële middelen. Deze mevrouw heeft de keuze om persoonlijke redenen gemaakt om niet opnieuw zwanger te willen raken. Een hele waardevolle samenwerkingspartner binnen Kansrijke Start dus en door bijna alle IJmond gemeenten ook ingekocht om dit in te zetten.

De gesprekken over onze subsidie voor de coördinator functie en de vergoeding eigen bijdrage kraamzorg voor 2023 lopen nog door. We nemen hierin mee dat elke zorgverlener en vooral de moeders en hun systeem ontzettend geholpen zijn met deze extra ondersteuningsmogelijkheden. De meerwaarde wordt gezien, de vorm moet wellicht worden aangepast maar daarover later meer!