Opnieuw een 8,9 voor onze geboortezorg

woensdag, 21 december 2022

Ook in deze nieuwsbrief brengen wij jullie graag op de hoogte hoe de cliënten de geboortezorg hebben ervaren. Dit jaar zijn we gestart met deze manier van evalueren en we hebben op dit moment 99 reacties ontvangen. Daarmee zien we meteen dat dit aantal niet representatief is voor alle cliënten die we dit jaar in zorg hebben gehad. We zien wel dat de cliënten die de evaluatie invullen, erg tevreden zijn. Het gemiddelde cijfer is nog steeds een 8,9 net als in de vorige periode. De evaluatie geeft een hoop informatie, bijvoorbeeld over wie de cliënten zijn en welke zorg van wie ze hebben gehad: 

 • De meeste cliënten zijn 30 jaar 
 • Bijna 95% is Nederlands en bijna 95% is getrouwd of samenwonend 
 • De helft van de cliënten die de evaluatie heeft ingevuld, heeft een HBO of WO opleiding afgesloten. 
 • De helft van de cliënten is voor controle 1 of meer keren in het ziekenhuis geweest, de andere helft heeft alle controles bij de eigen verloskundige gehad.  
 • De helft van de cliënten die in het ziekenhuis zijn geweest voor controle, is meerdere keren voor controle geweest voor 1 indicatie.  
 • In ruim een derde van situaties is de zorg na consult door de gynaecoloog weer terug naar de eerstelijns verloskundige gegaan.     
 • Bijna 6 op de 10 vrouwen heeft kraamzorg van RKZ Kraamzorg ontvangen, 3 op de 10 van De Kraamvogel. 
 • Bijna 1 op de 5 cliënten heeft 46-50 uur kraamzorg ontvangen en vormt daarmee de grootste groep.  

We zien dat er weinig cliënten zich negatief hebben uitgelaten of aangegeven hebben niet tevreden te zijn. Toch zien we een aantal verbeterpunten:

 • Zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte van voorkeuren en wensen ten aanzien van zwangerschap en bevalling
 • Het is voor cliënten niet altijd duidelijk wie de leiding had over de zorg tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling
 • Cliënten ervaren dat het ziekenhuis niet altijd op de hoogte is van het medisch dossier na doorverwijzing. Dit zien we vooral bij doorverwijzing vanuit een ander ziekenhuis

De verbeterpunten worden opgepakt in ZKI Kwaliteit. Deze enquête loopt nog heel 2022, dat wil zeggen dat de cliënten die in december bevallen, in februari de enquête invullen. We zullen daarna de definitieve balans van dit jaar opmaken en jullie daarover informeren in deze nieuwsbrief.