Enquête communicatie

woensdag, 21 december 2022

De vragenlijst die je afgelopen zomer hebt ontvangen is door 40 mensen ingevuld.
We concluderen uit de reacties dat er op dit moment (redelijk) voldaan wordt aan de communicatiebehoeften binnen de IGO.

Samenvatting conclusie:

  • De informatie die men moet weten ontvangt men het liefst per mail (80%) en de algemene informatie het liefst per nieuwsbrief (65%) of mail (57,5%).
  • De meesten vinden de nieuwsbrief leuk.
  • Bijeenkomsten heeft men het liefst fysiek (17,5% heeft geen behoefte, 42,5% wel en 40% misschien).
  • De behoefte aan digitale bijeenkomsten is veel kleiner. 20% heeft wel behoefte, 35% misschien en 45% niet.
  • IJmond Geboortezorg op social media wordt niet algemeen gevolgd. 59% geeft aan de IGO daar niet te volgen, meestal omdat men niet op social media zit.
    De IGO is (nog) niet heel actief op social media. Dat zal ook van invloed zijn op het lage percentage dat de IGO op social media volgt.

Een uitgebreider overzicht van de uitslagen vind je HIER.

Voor 2023 zal er qua inzet van genoemde communicatiemiddelen niet zoveel veranderen.
Om goed met elkaar samen te werken is natuurlijk meer nodig. Zoek elkaar op als het nodig is.

DANK JE WEL aan iedereen die meegewerkt heeft.