Carola blikt terug…

donderdag, 13 oktober 2022

We werden uitgenodigd in een andere regio om iets over IJmond Geboortezorg te vertellen. En het lustrum gevierd hebbende, maakte dat ik weer eens terug keek op onze geschiedenis. En die historie is al behoorlijk lang! 

Het begin van onze reis richting een IGO gaat eigenlijk al terug naar 2009, en wat hebben we toch een hoop samen meegemaakt de afgelopen jaren.
We realiseerden ons dat we echt meer integraal samen moesten werken naar aanleiding van het rapport ‘Een goed begin. Maar voor mij was ook het moment dat de inspectie de samenwerking in het VSV wilde beoordelen, aanleiding voor meer integraal samenwerken. Hiervoor was alleen het RKZ benaderd door de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) in plaats van de gehele keten. Via de vakgroep gynaecologie werd de eerstelijn op de hoogte gesteld en zo hebben we samen het inspectie traject doorlopen. 

Vlak daarna hebben we onder begeleiding van Ageeth Roskam meegedaan aan een traject voor het versterken van het VSV en zo is de samenwerking steeds verder gegroeid. Via Ageeth kwamen we ook in aanraking met onder andere de INCAS studie. Vol enthousiasme zijn we aan deze studie naar samenwerken en bekostigen gaan deelnemen. Maar tot onze spijt leverde deze actie niet helemaal op wat we gehoopt hadden. De doorlooptijd van de studie was trager dat wij wilden. Toen Ageeth een lectoraat in Rotterdam kreeg, zijn wij op zoek gegaan naar een andere projectleider. 

Dit is het moment dat Ruth Evers in beeld kwam. Onder haar enthousiaste begeleiding is het fundament van de IGO tot stand gekomen. In 2016 werden hiervoor de contouren geplaatst om vervolgens in 2017 officieel opgericht te worden en bij de Kamer van Koophandel als coöperatie ingeschreven te worden. Naast Ruth als projectleider op de zorginhoud kwam Rik Riemens ons ondersteunen bij financiëleen bedrijfsvoering vraagstukken. 

De eerste jaren van de IGO kenmerkte zich door administratieve last en veel declaratie gedoe. Gelukkig vonden we elkaar nog steeds goed op de inhoud en met trots kijk ik ook terug op onze manier van samenwerken. Een mooi voorbeeld van onze samenwerking vond ik de klimaattop: met veel vertrouwen en respect hebben we moeilijke items kunnen bespreken.
Verder zijn we in de eerste jaren met grote regelmaat naar Utrecht (red. naar CPZ) afgereisd, we ontvingen van het ministerie een subsidie, maar daarvoor moesten we met de toen zes IGO’s gezamenlijk vijf producten opleveren waarmee andere VSV’s hun voordeel konden doen als zij ook een IGO wilden worden.

Als ik verder terugdenk aan de IGO jaren dan komen bij mij vooral herinneringen boven aan mooie bijeenkomsten zoals de autonomie symposium ‘Autonoom maar niet allen’ en bijeenkomsten met verzekeraars die ons deden realiseren hoe veel we samen al bereikt hadden. Een ook aan het verplaatsen van het CTG richting de eerstelijn, de Travis translator, billimeters en als kers op de taart onze sociaal verloskundig coördinator! 

Nu staan we aan het begin van een nieuwe periode. Omdat we weten dat de IGO’s door mogen, kunnen we verder bouwen aan een stabiele samenwerking! 

Groet Carola