IJmond Geboortezorg sponsort Zorg voor Nepal

woensdag, 12 oktober 2022

Als IGO hebben wij mooie projecten die de kwaliteit van zorg beter maken. Helaas is het niet overal op de wereld zo geregeld dat de gezondheidzorg dichtbij is en alle hulpmiddelen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld in Dhadagaun een dorpje in Nepal. In dit dorpje is een Community Health Centre (een spoedpost), waar sinds kort ook een verloskundige werkt. Haar naam is Kopila.

Om Kopila met haar werk te helpen willen we de komende maanden als IGO geld inzamelen en apparatuur/instrumenten die wij niet meer gebruiken.

Stichting Zorg voor Nepal
Het werk van Kopila en dat van het Community Health Centre wordt ondersteunt door Stichting Zorg voor Nepal. De stichting is in 2014 opgericht door Konstantin Prekpalaj en Melanie Aveloo. Konstantin werkt  in het RKZ. Hij is physician assistant op de afdeling cardiologie en heeft tijdens zijn opleiding tot physician assistant stage gelopen op de polikliniek en afdeling gynaecologie in het RKZ.

Community Health Centre van Dhadagaun
Twaalf jaar geleden hebben Konstantin en Melanie een half jaar lang gewerkt in het Community Health Centre van Dhadagaun. Zij hebben voor een ontwikkelingsorganisatie in vijf afgelegen dorpen onderzocht hoe de gezondheidsvoorlichting was opgezet en wat de gezondheidsvoorlichters nodig hadden om hun werk beter te kunnen uitvoeren. Na dit half jaar zijn zij betrokken gebleven bij het Community Health Centre wat geresulteerd heeft tot een stichting in 2014.

De belangrijkste activiteiten van het centrum zijn:

  • Het bieden van basisgezondheidszorg (o.a. behandelen infectieziekten met antibiotica, wonden behandelen en het hechten van wonden).
  • Het bieden van gezondheidsvoorlichting op de lokale school en in een wekelijkse groepsbijeenkomst voor vrouwen. Dit is met name gericht op hygiëne/voorkomen infectieziekten, gezonde voeding en moeder- en kindzorg.
  • Het organiseren van medisch-specialistische gezondheidskampen, waarbij patiënten gratis specialistische hulp kunnen ontvangen.
  • Het verstrekken van hulpmiddelen om ziekten te voorkomen.

Verloskundige Kopila
Sinds kort is er ook een verloskundige werkzaam in het gezondheidscentrum, Kopila. Als verloskundige zijn haar taken voornamelijk prenatale controles, veel voorlichting geven en controles na een bevalling. In het gezondheidscentrum kun je niet bevallen. Voor de bevalling gaan de vrouwen naar Katmandu. (Of zij bevallen onverwacht thuis).

Activiteiten om Kopila’s werk te ondersteunen
Graag willen wij Kopila ondersteunen. Dit kan met kennis, maar zeker ook met financiële middelen of apparatuur/instrumenten die wij niet meer gebruiken maar zij mogelijk heel goed kan gebruiken.

Tot 31 december gaat Francine, samen met Suzanne (RKZ kraamzorg) en José (verpleegkundige RKZ) een aantal activiteiten organiseren waarbij jij als IGO lid iets leuks kunt doen en we door een kleine bijdrage te vragen geld inzamelen voor het gezondheidscentrum in Dhadagaun. Begin volgend jaar overhandigen we het bedrag aan de Stichting voor Nepal.

Mocht je zelf een financiële bijdrage willen overmaken naar de Stichting dan kan dat op rekeningnummer NL52RABO0304961493 t.n.v. Stichting Zorg voor Nepal ovv IGO IJmond Geboortezorg. Meer informatie over de stichting kun je vinden op www.zorgvoornepal.nl