Update Kansrijke Start

dinsdag, 11 oktober 2022

Ook in de zomerperiode heeft Rigtje in samenwerking met de verloskundigen weer veel kunnen betekenen voor (aanstaande) gezinnen. Zo’n 59 gezinnen hebben extra ondersteuning gekregen. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen een van de verloskundigenpraktijken en Rigtje in het contact houden met een aanstaande moeder. Voor de bevalling wilde de moeder geen hulp van Rigtje krijgen, maar na de bevalling mocht ze toch contact opnemen. En door de vasthoudendheid van de praktijk hebben de moeder en haar kind zo toch nog extra ondersteuning kunnen krijgen.  

Verder zijn anderstaligen geholpen met het Nederlandse (geboorte) systeem, denk aan het aanvragen van kraamzorg, lab onderzoek en de echo’s. Voor andere gezinnen is hulp ingezet om de (groot)ouders om de baby heen te versterken. Zelfs voor keuzehulp over voortzetting zwangerschap is passende zorg ingezet en heeft moeder in kwestie zich gesteund en gesterkt gevoeld.  

Voor 28 gezinnen is de vergoeding eigen bijdrage kraamzorg geregeld. Zo konden deze gezinnen, ondanks ontbrekende financiële middelen, gebruik maken van de kraamzorg. 

Inmiddels is de subsidieaanvraag voor 2023 de deur uit. Er is verlenging aangevraagd voor de functie van coördinator sociale verloskunde en voor de eigen bijdrage kraamzorg. Voor de moeders en zorgverleners moet het nog inzichtelijker worden wanneer zij welke zorg kunnen aanvragen om zelf regie te hebben in de eerste duizend dagen. Daarom richt de werkgroep Kansrijke Start zich de komende tijd op verbetering van de samenwerking met andere betrokken partijen in het sociale en zorgverlening veld. Verder denkt de werkgroep na over een onderzoek naar de wens/behoefte van het organiseren van Centering voor de gehele IJmond regio. 

En natuurlijk delen wij het succes van de coördinator functie graag. Zo zijn we uitgenodigd op de thema bijeenkomst regionaal samenwerken rondom Kansrijke Start van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Een (klinisch) verloskundige en de coördinator geven voorlichting over de kracht van deze functie voor zorgverlener en moeder zodat ook andere regio’s hiervan kunnen leren.