Perinatale audit (juni 2022)

dinsdag, 11 oktober 2022

In juni is er weer een perinatale audit geweest waarin twee casussen zijn besproken. Hieruit zijn de belangrijkste substandard care factoren en verbeterpunten naar voren gekomen. Die kun je hieronder verder lezen. De perinatale audit die gepland stond in oktober is geannuleerd. De volgende perinatale audit vindt plaats in maart 2023.

Perinatale audit juni 2022 

Casus 1 
Substandard care factoren (SSF):

 • Het regionaal protocol verminderde kindsbewegingen is niet gevolgd doordat er geen CTG eerstelijn gemaakt is; al dan niet verwezen naar de tweedelijn voor een consult minder leven met CTG.  

Verbeterpunten (VP):

 • Indien wordt afgeweken van het protocol verminderde kindsbewegingen dient dit onderbouwd te worden. 
 • Een paar aanpassingen in het protocol verminderde kindsbewegingen doorgevoerd. 
 • App contact met cliënten dient automatisch te worden beantwoord met een gezamenlijk opgesteld bericht waaruit duidelijk blijkt wat de duur is voordat de app gelezen en beantwoord wordt en wanneer er naar het spoednummer (+ het nummer) gebeld dient te worden. Dit kan opgesteld worden aan de hand van de triage wijzer verloskunde.  

Bijvoorbeeld: Beste zwangere en/of partner, wij lezen en beantwoorden je app binnen 24 uur. Indien er sprake is van: vaginaal bloedverlies of vruchtwater verlies of weeën <37 weken of minder kindsbewegingen of je hebt 1 of meerdere van de volgende klachten: hoofdpijn, misselijkheid/overgeven, sterretjes of lichtflitsen zien, band gevoel op je bovenbuik dien je direct contact op te nemen met het spoednummer (06-…) 

Dit is besproken tussen de 1e lijns praktijken. In het RKZ wordt er gebruik gemaakt van de Beter Dichtbij App, helaas is het hierin niet mogelijk een autoreply te sturen. 

Casus 2 
Substandard care factoren (SSF) 

 • Bij een abnormaal CTG is de baring niet getermineerd maar gekozen voor een MBO (diagnostiek) en geen interventie. 
 • Het contact met de gynaecoloog was laat en de gynaecoloog werd lange tijd niet op de hoogte gebracht of bracht zichzelf langere tijd niet op de hoogte.   

Verbeterpunten (VP) 

 • Bij een abnormaal CTG een interventie en geen diagnostiek of pijnstilling toepassen.  
 • Bij het overwegen van een MBO het tijdsbestek dat dit in beslag neemt meenemen. Maak duidelijke afspraken met elkaar over wanneer stop je als MBO niet lukt, wie houdt het CTG in de gaten tijdens het verrichten van het MBO, wie houdt de tijdsbewaking tijdens het verrichten van het MBO? “Speak up!
 • Bij een abnormaal CTG zo snel mogelijk de gynaecoloog bellen en overleggen. 
 • Bij een abnormaal CTG blijft de gynaecoloog wakker aanwezig op de afdeling. Klinisch verloskundige overlegt, deelt zorgen en verantwoordelijkheid. 
 • Bij een abnormaal CTG wordt minimaal 30 minuten langer geregistreerd en niet gestopt/ontkoppeld. (tenzij baring/ zwangerschap getermineerd dient te worden).