Cliënt geeft een 8,9 voor onze geboortezorg

dinsdag, 11 oktober 2022

Dat de ervaringen van cliënten IGO-breed worden gemeten, hebben we in eerdere nieuwsbrieven al eens genoemd. Cliënten ontvangen hiervoor vier tot acht weken na de bevalling, een mail van de verloskundige met daarin een link naar een online vragenlijst.

Inmiddels hebben 94 vrouwen de vragenlijst ingevuld en de geboortezorg wordt gemiddeld met een 8,9 beoordeeld. Een heel mooi cijfer waar we trots op kunnen zijn met z’n allen!

In maart van dit jaar zijn de eerste enquêtes ingevuld. We zien een wisselend beeld per maand, waarbij de laatste maanden het aantal ingevulde enquêtes toeneemt. De vrouwen die de enquête invullen (respondenten) vormen geen representatieve afspiegeling van onze cliënten. Met name hoogopgeleide, getrouwde vrouwen met een Nederlandse achtergrond vullen de enquête in. Het invullen van de enquête duurt gemiddeld 13 minuten en we zien dan ook dat niet alle enquêtes volledig worden ingevuld.

De verdeling naar verloskundigenpraktijken en kraamzorg is als volgt:

We zien dat de meeste vrouwen het aantal uur kraamzorg heeft ontvangen zoals voor de bevalling was afgesproken. 5,6% heeft minder zorg ontvangen omdat er geen kraamverzorgende beschikbaar was.

De meeste bevallingen vinden plaats in het RKZ.

Cliënten zijn erg tevreden over de zorgverlening, hebben vertrouwen in de zorgverlener, worden met respect behandeld, zijn goed geïnformeerd, betrokken en geven aan dat ze mee konden beslissen in keuzen die gemaakt moesten worden.

Iets minder goed wordt gescoord op de communicatie tussen de verloskundig zorgverleners. 6% geeft aan dat dit niet goed is verlopen. Hierin zien we dat dit met name speelt als cliënten eerst zorg in een ander ziekenhuis hebben gehad en daarna naar het RKZ gaan.

De samenwerking tussen kraamzorg en verloskundige wordt als erg positief gewaardeerd.

Verder zien we dat de helft van de cliënten geboortezorg hebben ontvangen van dezelfde zorgverleners. Bijna de helft kende de zorgverlener die hielp bij de bevalling. 63,1% van de cliënten vindt het (heel) belangrijk om de zorg te krijgen van een zorgverlener die ze al kent. Ruim een derde staat daar neutraal tegenover of vindt dit niet belangrijk.

De resultaten van de enquête gebruiken we om de zorg verder te verbeteren. Dit wordt besproken in de kwaliteitscommissie. Opvallende zaken of hele negatieve recensies worden direct doorgegeven aan de betreffende praktijk of organisatie.

Wil je meer weten over de ervaringen, neem dan contact op met Nicole de Reuver.