Project Triage van start

donderdag, 30 juni 2022

Per 1 juni zijn we echt van start gegaan met het triageproject. Er is van tevoren veel werk verzet om alles goed te laten verlopen. Zo zijn er een nieuwe Werkwijze Triage en een Taakomschrijving voor de triagist geschreven, waarin alle taken en handelingen duidelijk beschreven worden. Deze documenten zijn in te zien via Zenya. Verder is er een patiëntevaluatie gemaakt die digitaal ingevuld kan worden door middel van een QR-code. Op deze manier proberen we de mening van de patiënt inzichtelijk te maken. De bedoeling is dat deze ingevuld wordt tijdens het consult op de triagekamer. Om het nieuwe telefoonnummer van de triagist ‘de 4996’ extra onder de aandacht te brengen zijn in alle verloskundigenpraktijken en in de teampost op B3 potten met snoep gebracht.

Inmiddels zijn vrijwel alle verpleegkundigen, klinisch verloskundigen en 1e lijns verloskundigen geschoold in het werken met de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV). Binnen de KAST training heeft extra scholing plaatsgevonden waarbij alle verpleegkundigen en klinisch verloskundigen wegwijs zijn gemaakt in het gebruik van de digitale verslaglegging in HIX.  

Komende periode zullen onze triagisten gaan werken volgens deze nieuwe werkwijze en met gebruik van de NTV. Dit zal echt wennen zijn. Zeker in de komende vakantieperiode waarbij meestal hard gewerkt wordt met minder personele bezetting. Juist bij drukte kan een goede prioritering en uniforme werkwijze piekbelasting voorkomen.  

Wij zijn trots dat enthousiasme vanuit zowel de 1e als de 2e lijn heeft gezorgd voor gezamenlijke scholing en een IGO-brede implementatie van de NTV. Een mooie manier om met dit systeem samen de kwaliteit van de obstetrische spoedzorg te verbeteren! 

Het Triageteam: Lionne, Janneke, Francine, Hilde, Landa, Hermien, Marieke en Nelleke