Update uit de ZKI werkgroep

woensdag, 23 maart 2022

Project Triage 
Patiënten met acute vragen komen vanuit de eerste lijn terecht in het ziekenhuis. De route hiernaartoe verloopt momenteel niet optimaal, de werkwijze is niet uniform en we hebben het idee dat dit voor de zwangeren beter kan en moet. Redenen genoeg om hier mee aan de slag te gaan.
Alle verloskundigen worden eerst geschoold in het werken met de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde. Deze manier van werken helpt in het beoordelen van de mate van urgentie (spoed) en de maximaal medisch verantwoorde wachttijd. Daarnaast worden de werkafspraken aangepast, zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie gebeld kan worden en wie aanspreekpunt op de afdeling is. Momenteel worden de verbeterpunten in beeld gebracht, zodat tijdens de evaluatie onderzocht kan worden of er ook echt een verbetering wordt ervaren. Zodra alle verloskundigen in de eerste en tweede lijn zijn geschoold, wordt gestart met de nieuwe manier van triageren. Vooruitlopend is de triagekamer alvast flink opgeknapt. 
 

IGO-breed veilig incidenten melden 
Binnen de IGO wordt tussen de verschillende disciplines samengewerkt en heel veel gaat goed. Vanuit ZKI Kwaliteit is onderzocht of we (bijna) incidenten IGO-breed kunnen gaan melden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om incidenten met betrekking tot de overdacht of de samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines binnen de IGO. Doel van het melden is het leren van fouten, het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de samenwerking tussen zorgverleners en organisaties. De gemelde incidenten en verbeteracties worden besproken in een kwaliteitscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle disciplines.  

Naar verwachting wordt in april de werkwijze en de instructie verspreid hoe en wanneer gemeld kan worden.