Een korte terugblik vanuit het bestuur

woensdag, 15 december 2021

Wat is het jaar voorbijgevlogen. Wat hadden we het druk, het partus boek zit bijna vol; zoveel bevallingen hebben we begeleid afgelopen jaar.
Daarnaast zijn er ook dit jaar weer veel mooie initiatieven geweest. Hierbij denk ik aan de initiatieven van kansrijke start: een gedegen onderzoek om vervolgens een mooie toezegging van de gemeente te krijgen om een coördinator sociale verloskunde te kunnen werven! Ik kijk nu al uit naar 2022 waarin we de werkzaamheden van deze coördinator kunnen gaan concretiseren, en daarmee de kwetsbare zwangeren beter kunnen ondersteunen en tegelijk de werklast van ons iets kunnen verlichten!

Een ander succes is de badbevalling in het RKZ of de gezamenlijke aanpak om in de zomerperiode alle gezinnen van kraamzorg te voorzien. Ook hierin is het succes van onze integrale samenwerking goed zichtbaar.

Op het gebied van organisatie is ook veel veranderd: Susanne en Nicole draaien nu bijna een jaar met ons mee en de structuur van de werkgroepen daarmee aangepast. We zijn heel blij met de professionalisering die het ons gebracht heeft! Een bijzondere pluim voor Nicole die zonder kennis vooraf van de geboortezorg er nu helemaal in zit. En natuurlijk ook een pluim voor Susanne die met de vele petten het allemaal klaart! 

Verder is er veel tijd en aandacht van Rik en Susanne uitgegaan naar landelijke ontwikkelingen die onze IGO verder moeten ondersteunen. Zo is er in kaart gebracht welke knelpunten op administratief gebied nog moeten worden aangepakt. Daarnaast is in de vorm van een denktank aandacht geweest voor het ontwikkelen van een financieel verdeelmodel. Bovendien is er nagedacht over hoe kwaliteit leidend kan zijn in de IGO, zowel in de zorg als in het financiële verdeel model. Hiervoor is nu een eerste handreiking en een rekenmodel in concept gepubliceerd.
Komende weken zal duidelijk worden of de beleidsregel IB regulier wordt, hiervoor moet de minister een aanzegging richting de NZa doen. Gezien de trage formatie van een nieuw kabinet wordt de tijdsplanning krap. Gelukkig is er goed contact met het ministerie van VWS die als advies IB regulier maken en doorontwikkelen op mono bekostiging hebben uitgebracht. Een mooi advies omdat hiermee niemand in een richting wordt geduwd, maar wij wel ruimte krijgen om door te ontwikkelen!

Daarmee zie ik ook voor komend jaar weer vele uitdagingen, maar wens ik jullie voor nu een hele fijne kerst en een gezond nieuwjaar!

Namens het bestuur Gabriëlla