RKZ Kraamzorg – personele capaciteit

donderdag, 28 oktober 2021

RKZ Kraamzorg kampt momenteel met toenemende personele krapte, dit als gevolg van langdurig verzuim, pensionering en vertrek van kraamverzorgenden die een baan met meer regelmaat zoeken. 
Bovendien zien we dat een aantal net afgestudeerde kraamverzorgenden direct na het afronden van de studie ontslag nemen en gaan werken als ZZP-er. Daarbij is het aantal inschrijvingen bij RKZ Kraamzorg structureel hoger dan het aantal waarop wij onze begroting en formatie hebben gebaseerd en mogen wij geen inschrijvingen weigeren.

Ondanks dat we:
– maximaal opleiden;
– continue vacatures hebben openstaan;
– uitstekend kunnen samenwerken met De Kraamvogel;
– ZZP-ers maximaal inzetten;
kunnen we niet in alle gevallen het aantal gevraagde zorguren inzetten.  

Uiteraard garanderen we wel de minimale zorg voor moeder en kind en zullen we altijd naar de situatie kijken als er echt meer uren in een gezin nodig zijn. 

Hoe nu verder?

 

  • RKZ Kraamzorg zal in de aanmeldingsbrief standaard melden dat bij piekdrukte niet altijd het aantal gevraagde uren zorg gegeven kan worden, uiteraard wel de garantie van moeder en kind zorg.
  • Daar waar geen sprake is van piekdrukte geven we uiteraard zorg zoals jullie van ons gewend zijn.
  • Onze kraamverzorgenden worden tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de situatie.
  • In de bestuursvergadering IJmond Geboortezorg is het capaciteitsprobleem onder de aandacht gebracht.
  • Graag gaan wij met de verloskundigen en onze collega’s van De Kraamvogel in overleg hoe we creatief en innovatief kunnen omgaan met deze mogelijk in de toekomst vaker voorkomende situatie.
  • (Geboorte)zorg breed zien we een capaciteitsprobleem op ons afkomen, hier moeten we ons op voorbereiden. Dit pakken we IGO breed op binnen ZKI.