Goed nieuws vanuit de werkgroep Kansrijke Start

donderdag, 28 oktober 2021

In de nieuwsbrief van juli hebben we jullie mee laten lezen met de resultaten van het onderzoek naar de sociale ondersteuning van zwangeren en jonge ouders in een kwetsbare situatie. Het rapport met de conclusies en aanbevelingen is voorgedragen aan de gemeentes Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen en we hebben voor een aantal projecten subsidie aangevraagd bij deze gemeentes. Deze subsidie is inmiddels toegekend.

Het gaat om de volgende projecten: 

Coördinator sociale verloskunde
Het werven en aanstellen van een ‘coördinator sociale verloskunde’. Deze persoon zal een brugfunctie gaan vervullen tussen jullie en de wereld van welzijn: Sociale Wijkteams, maatschappelijk werk etc. De werving en selectie wordt op dit moment opgestart en zodra bekend is wie deze functie gaat vervullen, informeren we jullie daar natuurlijk over. 

Eigen bijdrage kraamzorg op indicatie
Vergoeden van de eigen bijdrage voor 5-uurs kraamzorg voor gezinnen die zich de eigen bijdrage niet kunnen veroorloven. Dit kan eigenlijk al vanaf nu, maar we zullen de bijbehorende procedure op korte termijn met jullie delen zodat het administratieve proces ook goed loopt.

Bijeenkomst ontmoeting geboortezorg en welzijn
Het verzorgen van een bijeenkomst waarin zorg en welzijn elkaar ontmoeten (per gemeente/wijk) en er kennis kan worden uitgewisseld en we elkaar beter leren kennen. De voorlopige datum voor deze bijeenkomst is 26 januari 2022, deze kunnen jullie alvast met potlood in de agenda zetten, binnenkort volgt er meer informatie! 

Voor al deze projecten hebben we een goedkeuring gekregen op de subsidieaanvraag en we zijn inmiddels in volle gang om alles zo snel mogelijk op de rit te krijgen.