De juiste zorg op het juiste moment voor ouders in een kwetsbare situatie

donderdag, 8 juli 2021

Onderzoek en aanbevelingen sociale ondersteuning geboortezorg

regio IJmond / Kennemerland

 

Ieder kind verdient de best mogelijke start van haar of zijn leven en een optimale kans op een goede toekomst (Landelijk Actieprogramma Kansrijke Start, 2018). Die goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap, en is cruciaal voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Een minder goede start tijdens deze eerste 1.000 dagen van een kind kan problemen met zich meebrengen, zoals overgewicht, groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte of hart- en vaatziekten; als kind, maar ook op latere leeftijd.

De werkgroep van de coalitie Kansrijke Start, bestaande uit zorgverleners van IJmond Geboortezorg en JGZ Kennemerland willen de kansen voor een goede start van kinderen in de regio verbeteren. Ze heeft daarom, met financi le ondersteuning van de gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen, onderzoek gedaan in de regio naar de bestaande sociale ondersteuning van zwangeren in een kwetsbare situatie en doet aanbeveling voor mogelijke verbeteringen.